Oener Koefeest bedankt vrijwilligers

Het Oener Koefeest draait op de gezamenlijke kracht van ruim honderd vrijwilligers. Daar waar veel organisaties de grootste moeite hebben om de onmisbare hulpkrachten aan zich te binden, is de medewerking ook in en na coronatijd onverminderd groot gebleven.

Om al die mensen te bedanken werd nu het weer kan de traditionele vrijwilligersavond in ere hersteld. In de zaal van Eet Tapperij Bijsterbosch in Welsum sprak voorzitter Teuni Nooteboom zijn dank uit aan de grote schare Oenenaren die op diverse manieren aan het welslagen van het evenement bijdragen. Het keek terug op de 165ste editie in oktober die zich mocht verheugen in fraai herfstweer en mede daardoor een groot succes werd.

Drie scheidende bestuursleden werden in het zonnetje gezet. Reinder Kluin, die ruim elf jaar zorg droeg voor de warenmarkt, Arie Dalhuisen die vijftien jaren nauwgezet de penningen beheerde en Wim Nooteboom, de eerst verantwoordelijke voor koeien op deze unieke najaarsmarkt. Ze ontvingen de bij het Koefeest gangbare Zilveren Koe en werden in de bloemetjes gezet.

Wim Nooteboom werd bovendien tot erelid benoemd. Teuni maakte bekend dat hij in verband met zijn gezondheid zijn zetel beschikbaar stelt. Hij blijft functioneren tot er voor hem een opvolger is benoemd. Overigens is het bestuur volledig op peil. Ook onder de jeugd in het dorp is voldoende belangstelling om een steentje bij te dragen aan één van de hoogtepunten in het dorpsleven.

Het bleef nog heel lang gezellig in Welsum onder het genot van hapjes en drankjes. Van het Koefeest boek, dat ter gelegenheid van de 165ste editie werd uitgegeven, zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Die zijn verkrijgbaar bij Johan Brendeke, zie elders op de site.