Rommelmarkt 2019 gaat gelukkig toch door

Nieuw mooi bericht ontvangen over Rommelmarkt Oener Koefeest;

Gelukkig zijn er na het bericht van het niet doorgaan van de rommelmarkt acties ondernomen om de commissie weer te versterken en kunnen we u melden dat de rommelmarkt in afgeslankte vorm wel doorgaat.

Rommelmarkt Oener-koefeest

Ook dit jaar zal de rommelmarkt op het Oener-koefeest er zijn ten bate van de 15 adoptiekinderen die we via Woord en Daad mogen helpen.
Aanvang om 8.00 uur. Door omstandigheden dit jaar in afgeslankte vorm.
Dit betekent dat er geen ophaaldag zal zijn. U kunt uw spullen op 12 oktober van
9.00-12.30 uur brengen op het adres van mevr. van der Snel, Veluwsedijk.
Dit geldt alleen voor boeken, speelgoed, prullaria.
We nemen géén ijzeren apparatuur, meubelen, witgoed en textiel in.
Als u geen spullen heeft, maar wel een gift wil geven kan het op de markt zelf of door over te maken op: hervormde jeugdcommissie te Oene, rek.no. NL40RABO0348208383 o.v.v. 15 adoptiekinderen. Wij zoeken nog vrijwilligers die van tevoren en op de dag zelf kunnen helpen. Meld u aan. Tel. 0651366216.
We hopen u te zien.